Αγγελοθεραπεία

Η αγγελοθεραπεία είναι πνευματική θεραπεία που περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον Προσωπικό Φύλακα Άγγελο, τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους για να θεραπεύσετε και να εναρμονίσετε κάθε πτυχή της ζωής σας. Είναι μια μη θρησκευτική μέθοδος που σας βοηθά να συνδεθείτε πιο καθαρά με τη Θεία Καθοδήγηση από τον Δημιουργό και αγγέλους.

Κάθε συνεδρία είναι μοναδική και προσαρμοσμένη για να ταιριάζει στο άτομο και τις ανάγκες του.;Η συνεδρία επιτρέπει στο Πνευματικό Βασίλειο να καθοδηγεί τον ασκούμενο καθώς και τον πελάτη και μπορεί να είναι εμπνευσμένη, θεραπευτική και διασκεδαστική.